Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Tímto udělujete souhlas společnosti Service Commerce s.r.o., se sídlem Třebohostická 564/9, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 07422407, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze C 300791 (dále jen „Správce“ nebo „ Naše společnost“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu:

e-mail

2. Váš e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem:

Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu.

3. Máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vaších osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, nebudeme již pro tento účel Vaše údaje zpracovávat a nebudeme Vám zasílat další obchodní sdělení a newslettery.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na e-mailovou adresu: info@service-commerce.cz nebo dopisu na adresu našeho sídla.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Naší společností. Osobní údaje však pro Naši společnost mohou zpracovávat jiní zpracovatelé – poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, s kterými Naše společnost spolupracuje a má s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů.

6. Podle Nařízení máte, kromě práva vznesení námitek, také právo:

V Praze dne 27.08.2019